Myšlenky zvolna plynou,tvář ji změní v jinou...

Leden 2012

Každý to už poznal

29. ledna 2012 v 19:16 | mojda
Každý to už poznal,
skryté momenty vydlážděné slovy,
bez střípků naděje snový,
když stín se za nechty schoval.

V očích zlitost pramení,
stopy trouchnivěle strach věští,
bolest skrytá pod hromadou klestí,
spěchu namlouvá z nočního dění.

Sousedství v rozkladu náhrobků,
co marné zdá se, pomalu zraje,
tichost omotá se v tónu vodní peřeje,
a pláč přinese vůni zkyslých drobků.

Sklopená

19. ledna 2012 v 22:06 | mojda
Obrácená strana sklopených očí,
snad tíha roků klenbu boří,
z nedostatku nudy v lehkém kouři,
se propojí a do větru skotačí.

Hledáním touhy za vrzajícími dveřmi,
z ulice strachu pozvednutá slova,
střádáním laciné pavučiny znova,
aby do lehkosti květů jsme padli oba.

Představy

15. ledna 2012 v 18:09 | mojda
Jsme překvapeni v dobývání soucitu,
nikdy nevíš kdy ho pozbýt,
hledáním barev ve svém vlastním nitru,
vše ztichne za dramatických pochyb.

Šetřením času, iluze v otevřeném okně,
upřímně dorážejí, zevnitř to však nejde,
co do větru šeptá kráse,
v okamžiku když vše zmlkne.

V příboji

14. ledna 2012 v 19:12 | mojda
Sami v tom němém pláči,
na pokraji moře slz,
dálky pozorně přijímat skrz,
rozhoupanost co nás tlačí.

Tou nevyrovnaností bez vzteku,
oči jako schovky všech zbytečností,
krása za zdmi v našeptávání,
jako pomoc při ranním vnímaní ničeho.

Útěky do polí, vyšumělých přízraků,
všechny cesty jsou sítí někoho,
stopy vedou okolo,
do příboje mraků.

Lednová

10. ledna 2012 v 19:17 | mojda
Zima se stala bílou marností,
snad zvěř v pochopení modlitby,
vystřídané možnostmi z bláta,
se pokouší do vzkvétání plnosti.

Vše se nakrátko mění,
omyly střídá vítr z polí,
bosy bez zábran hnízdí nocí,
kyselost z talíře se stala cizí.

Pracně uzavřením se chvěl,
jako sny z vypůjčené knihovny,
nepřestane lovit v noci,
jiskry převalujíci se u dna lahví.