Myšlenky zvolna plynou,tvář ji změní v jinou...

Květen 2009

Procházka

26. května 2009 v 19:05 | mojda
Projdi bezednou nocí,
v doprovodu pláče přicházejíciho z lesa,
houpající stíny za okny chřadnou,
a nouzí barevnost klesá.


Kapky krve životem se hrnou,
okamžik ztrápený chamtivostí,
jen kameny tu tíhu spolknou,
v mrazivém pocitu oddanosti.

Světelné impulsy v tichosti mrkají,
krutost sevřená bezmocí,
uzavřené východy už nic netají,
v cestě prošlapaného lhaní.

Deformace nahého klidu,
v zrcadle budoucnosti,
posedlost znetvořených splínů,
v poháru životní hořkosti.

Pohádka lhostejnost

3. května 2009 v 14:18 | mojda
Malý kluk na louce odhání ptáky,všichni ho sledují jak vyklovali mu oči.Potácel se podél řeky a všichni ho sledovali jak dravci mu sežrali nohy.Když mával rukama seběhli se lvi a všichni sledovali jak jeho tělo umírá,začal se naplnovat stěstím,
protože jeho duše našla konečně klid.

...dole...

3. května 2009 v 14:02 | mojda
Trapná kulisa pochmurného dne,
zkřehlé ksichty bodají pohledem,
jen činy dokazují jací jsme,
a pod holí starců podlezem.

Vtom kajícím se dechu,
prozřetelně odpočívá klid,
studem rozpáleného plechu,
prokousne se cit.

Tvůj stín plazící se při zemi,
vše bodá do slabin,
sny s rodičovskými vjemi,
smíchá krev s vůní malin.